ยุคอวกาศเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2500 ประเทศสหภาพโซเวียต ส่งดาวเทียมดวงแรกของโลก ชื่อ สปุตนิก 1 ขึ้นไปโคจรรอบ โลกได้ส่งขอมูลเกี่ยวกับความหนาแน่นและอุณหภูมิบรรยากาศ ชั้นสูงกลับมายังโลก
อุปกรณ์ที่ใช้สำรวจอวกาศได้แก่ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศ ในปัจจุบันการส่งอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปสำรวจ อวกาศได้รับการพัฒนามาใช้เป็นยานขนส่งอวกาศแทนจรวจ เพื่อทำหน้าที่นำ ดาวเทียม ยานอวกาศ สถานีอวกาศและ อุปกรณ์อื่นๆ ขึ้นไปปฏิบัติงานและเก็บดาวเทียมที่หมดอายุแล้ว นำมาแก้ไขซ่อมแซมหรือนำกลับมาสู่โลกเพื่อปรับปรุงแล้วนำ กลับไปใช้ใหม่ได้อีกเป็นการคำนึงถึงความประหยัด

ยานอวกาศ
ยานอวกาศ หมายถึง ยานที่ออกไปนอกโลกโดยมีอุปกรณ์สำหรับการสำรวจออกไปที่ไกลจากโลกมากๆมีหรือไม่มีมนุษย์ควบคุมก็ได้
ยานอวกาศที่ออกไปสำรวจดาวเคราะห์และดวงจันทร์มีดังนี้

ไพออเนียร์ 5
เมื่อปี 2501 สำรวจ โลก ดาวศุกร์ เรื่อง แถบรังสีและลมสุริยะ

เรนเจอร์
เมื่อปี 2504 สำรวจ ดวงจันทร์ เรื่อง ถ่ายรูปพื้นผิวดวงจันทร์

เซอร์เวย์เออร์
เมื่อปี 2504 สำรวจ ดวงจันทร์ เรื่อง ลงดวงจันทร์โดยไม่มีมนุษย์เป็นลำแรก

มาริเนอร์ 2
เมื่อปี 2505 สำรวจ ดาวศุกร์ เรื่องอุณหภูมิ สนามแม่เหล็ก บรรยากาศ

มาริเนอร์ 4
เมื่อปี 2508 สำรวจ ดาวอังคารเรื่อง ถ่ายภาพ อุณหภูมิ บรรยากาศ

มาริเนอร์ 5
เมื่อปี 2510 สำรวจ ดาวศุกร์ เรื่อง ถ่ายภาพ อุณหภูมิ บรรยากาศ

วีนัส 4
เมื่อปี 2510 สำรวจ ดาวศุกร์ ลงสู่พื้นดาวศุกร์โดยไม่มีมนุษย์

อะพอลโล 11
เมื่อปี 2512 สำรวจ ดวงจันทร์ เรื่อง ยานอวกาศลำแรกลงดวงจันทร์

ไพออเนียร์ F
เมื่อปี 2513 สำรวจ ดาวพฤหัสบดี โดย ถ่ายภาพ อุณหภูมิ บรรยากาศแรงโน้มถ่วง

ไพออเนียร์ G
เมื่อปี 2517 สำรวจ ดาวพฤหัสบดี โดย ถ่ายภาพ อุณหภูมิ บรรยากาศแรงโน้มถ่วง
ไวกิ้ง 1, 2 ปี 2519 ดาวอังคาร สำรวจสิ่งมีชีวิต อุณหภูมิ บรรยากาศ ความสั่นสะเทือน พื้นผิวและสนามแม่เหล็ก

สถานีอวกาศ
สถานีอวกาศ คือ ดาวเทียมชนิดหนึ่ง ซึ่งนำนักบิน อวกาศไปโคจรรอบโลกหรือศึกษาและสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลก
หอวิจัยลอยฟ้าหรือสกายแล็บสร้างขึ้น โดยสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็นศูนย์วิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ขนาดของ หอวิจัยลอยฟ้าก็พอ ๆกับบ้านหลังหนึ่ง และได้ตกลงสู่พื้นผิวโลกเมื่อ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2522

สถานีอวกาศที่ส่งขึ้นไปแล้ว
สถานีอวกาศที่เราส่งขึ้นไปแล้วในอวกาศทั้งหมด 9 สถานี ทุกสถานีมีคนขึ้นไปอยู่ยกเว้น ซัลยุต 2 เพียงแห่งเดียว
เมียร์ เป็นสถานีที่ส่งขึ้นไปล่าสุด และเป็นผู้ทำสถิติที่นักบินชุดเดียวอยู่ในสถานีอย่างต่อเนื่องนานที่สุดโดยนานถึง 1 ปี
สถานีเมียร์ ยังคงโคจรอยู่รอบโลก แต่สถานีอื่นก่อนหน้านั้นได้ตกลงสู่ชั้นบรรยากาศและไหม้หมดแล้ว
ซัลยุต 1 รัสเซีย ส่ง 4/2514 กลับ 10/2514 นักบิน1 ชุดอยู่ทำงาน หอวิจัยลอยฟ้า สหรัฐ ส่ง 5/2516 กลับ 7/2522 นักบิน 3 ชุด ชุดละ3คน ซัลยุต 2 รัสเซีย ส่ง 4/2516 กลับ 5/2516 ไม่มีนักบินอยู่เลย ซัลยุต 3 รัสเซีย ส่ง 6/2517 กลับ 1/2518 นักบิน 1 ชุด ซัลยุต 4 รัสเซีย ส่ง 12/2517 กลับ 2/2520 นักบินย 2ชุดอยู่รวมกันได้ 93 วัน ซัลยุต 5 รัสเซีย ส่ง 6/2519 กลับ 8/2520 นักบิน 2 ชุด
ซัลยุต 6 รัสเซีย ส่ง 9/2520 กลับ 7/2525 นักบิน 16 ชุด 33 คน นานที่สุด185 วัน รวมจำนวนวันที่มีนักบินอวกาศอยู่ 676 วัน
ซัลยุต 7 รัสเซีย ส่ง 4/2525 กลับ 2/2534 นักบิน 9 ชุดนานสุด 237 วัน
เมียร์ รัสเซีย ส่ง 2/2529กลับ - นักบินอยู่เกือบตลอดเวลา

ประวัติการสำรวจอวกาศ
ปีพ.ศ.2500 - สปุตนิก 1 (รัสเซีย) ดาวเทียมดวงแรกของโลก
ปีพ.ศ.2501 - เอกซ์พลอเรอร์1 ดาวเทียมดวงแรกของสหรัฐ
ปีพ.ศ.2503 - ไทรอส1 (สหรัฐ) ดาวเทียมตรวจอากาศดวงแรก
- ทรานซิส1 บี (สหรัฐ) ดาวเทียมนำร่องดวงแรก
- ไมตาส2 (สหรัฐ) ดาวเทียมเตือนภัยจากขีปนาวุธดวงแรก
ปีพ.ศ.2504 - วอสตอก1 (รัสเซีย) และยูริกาการินนักบินอวกาศดวงแรก
ปีพ.ศ.2505 - เทลสตาร์1 (สหรัฐ)
ปีพ.ศ.2506 - วอสตอก6 (รัสเซีย) วาเลนตินา เทเรชโกวา นักบินอวกาศหญิงคนแรก
ปีพ.ศ.2507 - ซินคอม3(สหรัฐ)ดาวเทียมสื่อสารดวงแรที่โคจรนิ่งเทียบกับโลก ถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกจากโตเกียว
ปีพ.ศ.2508 - วอชกอด2 (รัสเซีย) อเลกไซ ลีโอนอฟ เดินในอวกาศเป็นคนแรก
ปีพ.ศ.2509 - เจมิไน8 (สหรัฐ) ยานอวกาศเทียบติดกันครั้งแรก
ปีพ.ศ.2512 - อะพอลโล11 (สหรัฐ) นีล อาร์มสตรอง มนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์
ปีพ.ศ.2514 - ซัลยุต1(รัสเซีย) สถานีอวกาศแห่งแรก
ปีพ.ศ.2515 - แลนด์แซต1 (สหรัฐ) ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรก
ปีพ.ศ.2516 - หอวิจัยลอยฟ้า สถานีอวกาศแห่งแรกของสหรัฐ
ปีพ.ศ.2518 - ยานโซยุสของรัสเซียและอะพอลโลของสหรัฐเทียบติดกันในวงโคจร
ปีพ.ศ.2521 - การเทียบยาน 3 ลำครั้งแรก(รัสเซีย)โซยุส26,27, ซัลยุส6
- โปรเกรสส์1 ยานลำเลียงเสบียงลำแรกไปยังสถานีอวกาศ
- การเติมเชื้อเพลิงครั้งแรกในอวกาศ
ปีพ.ศ.2524 - โคลัมเบีย(สหรัฐ) ยานขนส่งอวกาศลำแรก

ปีพ.ศ.2525 - ซัลยุส 7
- ดาวเทียม 2 ดวงส่งออกจากยานขนส่งอวกาศโคลัมเบีย
ปีพ.ศ.2526 - ห้องปฎิบัติการอวกาศ นำไปครั้งแรกในยานขนส่งอวกาศ
ปีพ.ศ.2527 - การซ่อมดาวเทียมครั้งแรกในอวกาศ
ปีพ.ศ.2529 - ยานขนส่งอวกาศและแชลเลนเจอร์ระเบิด
- สถานีอวกาศ “เมียร์” ขึ้นสู่อวกาศ
ปีพ.ศ.2530 - ควานท์ ห้องเพิ่มเติมเข้าต่อกับสถานีอวกาศเมียร์เป็นครั้งแรก
ปีพ.ศ.2531 - บุรัน ยานขนส่งอวกาศลำแรกของรัสเซีย
ปีพ.ศ.2532 - ควานท์ 2 ห้องเพิ่มเติมเข้าต่อกับสถานี เมียร์
ปีพ.ศ.2533 - กล้องโทรทรรศน์อวกาศ
- ห้องเพิ่มเติม คริสตอลล์ เข้าต่อกับเมียร์

เริ่มตั้งแต่มีการสร้างกล้องโทรทรรศน์เพื่อใช้ในการส่องดูวัตถุต่างๆในท้องฟ้าเริ่มมีโครงการการสำรวจอวกาศเมื่อโซเวียตส่งยานสปุตนิก1ขึ้นไปโคจรรอบโลกแล้วต่อมาหรัฐอเมริการได้ส่งดาวเทียมขึ้นทำให้เกิดการแข่งขันกันทางด้านอวกาศองค์การนาซ่า เป็นองค์การที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่อยูที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มีโปรแกรมต่างๆที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการสำรวจอวกาศ

การสำรวจดาวอังคาร
พ.ศ. 2148 โจฮันเนส เคปเลอร์ สำรวจวงโคจรของดาวอังคาร และพบว่ามีวงโคจรเป็นรูปวงรี
พ.ศ. 2179 เป็นครั้งแรกที่มีการร่างภาพพื้นผิวดาวอังคาร
พ.ศ. 2199-2202 มีการสังเกตพื้นผิวดาวอังคาร และพบว่าการโคจร 1 รอบใช้เวลา 24 ชั่วโมง
พ.ศ. 2209 คาสสินี วัดวงโคจรได้ 24 ชั่วโมง 40 นาที
พ.ศ. 2247-2320 วิลเลียม เฮอร์สเคล พบว่าขั้วของดาวอังคารเป็นชั้นหนาของน้ำแข็ง
พ.ศ. 2437 เพอร์ซิวอล โลเลลล์ สร้างหอดูดาว Flagstsff ที่อาริโซนา สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ สังเกตดาวอังคารเป็นหลัก ทำให้สามารถผลิตแผนที่พื้นผิวดาวอังคารเพิ่มเติมได้
พ.ศ. 2508 ยานมารีเนอร์ 4 ส่งภาพพื้นผิวดาวอังคารกลับโลก 21 ภาพ
พ.ศ. 2514-2515 ยานมารีเนอร์ 9 ส่งภาพพื้นผิวดาวอังคารกลับโลก 7,329 ภาพ
พ.ศ. 2519 ยานไวกิ้ง 1 ลงดาวอังคารเมื่อ 20 กรกฎาคม ตามด้วยยานไวกิ้ง 2 เมื่อ 3 กันยายน ยานไวกิ้งได้ถ่ายภาพพื้นผิวดาวอังคารจำนวนมากและยังค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตด้วย
พ.ศ. 2540 ยานแพทไฟเดอร์ลงสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร

การสำรวจดวงจันทร์
ในปี คศ.1961 ประธานาธิบดี John F. Kennedy ประกาศต่อสาธารนะชนว่า สหรัฐฯ จะไปเหยียบดวงจันทร์ก่อนสิ้นปี คศ.1970 ให้ได้ โครงการอวกาศของนาซ่าที่ชื่อว่า Apollo จึงเกิดขึ้นต่อเนื่องกับโครงการ Gemini ที่ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกเท่านั้น
จุดเริ่มต้นของโครงการอะพอลโล่ เริ่มต้นไม่ค่อยสวยนัก เมื่อยานอะพอลโล่ 1 เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ห้องบังคับการระหว่างการซ้อมที่ภาคพื้นดิน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 1967 ทำให้นักบินอวกาศ 3 คน คือ Roger Chaffee ,Virgil Grisson และ Edward White เสียชีวิต นาซ่าจึงหยุดการส่งยานที่มีคนบังคับชั่วคราว โดยมีเพียงยานอะพอลโล่ 4,5 และ 6 ที่ไม่มีคนบังคับเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของจรวด Saturn ต่อจากนั้นนาซ่าก็เริ่มส่งอะพอลโล่ 7 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 1968 ตามด้วย อะพอลโล่ 8,9 และ 10 ซึ่งมีมนุษย์บังคับ ขึ้นไปทดสอบการเดินไปยังดวงจันทร์แต่ยังไม่มีการลงดวงจันทร์
อะพอลโล่ 11 นับว่าเป็นโครงการอวกาศของนาซ่าที่ประสพผลสำเร็จมากที่สุด เมื่อสามารถส่งมนุษย์อวกาศลงไปเหยียบดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 1969 ต่อจากนั้นก็มีอะพอลโล่ 12-17 ที่ลงไปเหยียบดวงจันทร์ แต่อะพอลโล่ 13 ไม่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์ เพราะเกิดอุบัติระหว่างการเดินทางไปดวงจันทร์ ทำให้ต้องรีบเดินทางกลับโลกก่อน ในอะพอลโล่ 15 มีการนำรถที่ชื่อว่า Lunar Rover ขึ้นไปใช้บนดวงจันทร์เป็นครั้งแรก ทำให้การสำรวจดวงจันทร์ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น อะพอลโล่ลำสุดท้ายคืออะพอลโล่ 17 เมื่อเดือนธันวาคม 1972 รวมอะพอลโล่ทั้งหมด 6 ลำที่ลงไปเหยียบดวงจันทร์ นำหินดวงจันทร์กลับโลกมาทั้งสิ้น 380 กิโลกรัม และการทดลองสำคัญๆต่างๆมากมาย

ความก้าวหน้าของการสำรวจอวกาศ
ยุคก่อนอวกาศ ในอดีตมนุษย์มีความเข้าใจว่า ท้องฟ้าและอวกาศ เป็นสถานที่ลึกลับ การเกิดลม ฝน พายุ หรือสายฟ้าเกิดจากการบันดาลของเทพเจ้า ต่อมาเมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้น มนุษย์เริ่มสำรวจหาข้อเท็จจริง โดยการสำรวจในช่วงแรกยังคงเป็นการใช้กล้องโทรทรรศน์ ส่องดูวัตถุต่างๆ บนท้องฟ้า และใช้จานรับคลื่นวิทยุจากดวงดาวต่างๆ ยุคอวกาศเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเฟื่องฟูมีการศึกษาอวกาศมากขึ้น มีการประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อส่งไปสำรวจห้วงอวกาศ เริ่มจากสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมดวงแรกชื่อ สปุตนิก 1 ขึ้นสู่อวกาศเมื่อ พ.ศ. 2500 ต่อมามีอีกหลายประเทศต่างเริ่มตั้งโครงการสำรวจอวกาศ โดยส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลก รวมทั้งการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ต่างๆ

ประโยชน์ขอิงเทคโนโลยี
ปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์ที่อาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมีมากมายหลายชิ้น
โดยเฉพาะการสร้างดาวเทียมประเภทต่าง ๆ ขึ้นเพื่อมาช่วยอำนวยประโยชน์
ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในหลายๆ ด้าน

1. การสื่