เทคโนโลยีอวกาศเป็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการขยายขอบเขตการศึกษาค้นคว้าทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ และประยุกต์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดอย่างมีความสุขและยั่งยืน

- กล้องโทรทรรศน์เป็นเครื่องมือขยายขอบเขตการเห็นของมนุษย์ ช่วยขยายให้เห็นรายละเอียดของดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าบางอย่าง ซึ่งนำไปสู่การปรับแก้ทฤษฎีความเชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ

1. กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflect telescope)

หลักการของกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง
กล้องจะรับแสงที่เข้ามากระทบกับกระจกเว้าที่อยู่ท้ายกล้องที่เราเรียกว่า Primary Mirror แล้วรวมแสง สะท้อนกับกระจกระนาบหรือ ปริซึม เราเรียกว่า Secondary Mirror ที่อยู่กลางลำกล้อง เข้าสู่เลนซ์ตาขยายภาพอีกทีหนึ่ง

อัตราขยายของกล้อง = ความยาวโฟกัสของกระจกเว้า / ความโฟกัสของเลนซ์ตา

โครงสร้างภายในของกล้องแบบนิวโทเนียน หรือ กล้องแบบสะท้อนแสง

ข้อดีของกล้องชนิดนี้  
1. ใช้กระจกเว้าเป็นตัวรวมแสง ทำให้สามารถสร้างขนาดใหญ่มากๆได้ ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าเลนซ์ที่มีขนาดเท่ากัน
2. โดยทั้วไปกล้องชนิดนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 นิ้วขึ้นไป ทำให้มีการรวมแสงได้มากเหมาะที่จะใช้สังเกตวัตถุระยะไกลๆ เช่น กาแลกซี เนบิวล่า เพราะมีความเข้มแสงน้อยมาก
3. ภาพที่ได้จากกล้องแบบสะท้อนแสง จะไม่กลับภาพซ้ายขวาเหมือนกล้องแบบหักเหแสง แต่การมองภาพอาจจะ หัวกลับบ้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะการมองจากกล้องเพราะเป็นการมองที่หัวกล้อง ไม่ใช่ที่ท้ายกล้อง เหมือนกล้องแบบหักเหแสง
ข้อเสียของกล้องชนิดนี้
1. การสร้างนั้นยุ่งยากซับซ้อนมาก
2. มีกระจกบานที่สองสะท้อนภาพอยู่กลางลำกล้อง ทำให้กีดขวางทางเดินของแสง หากเส้นผ่านศูนย์กลาง กล้องเล็กมากๆ ดังนั้นกล้องแบบสะท้อนแสงนี้จะมักมีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 4.5 นิ้วขึ้นไป

2. กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง (Refract telescope)

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถขยายวัตถุที่อยู่ในระยะไกล กาลิเลโอ เป็นบุคคลแรกที่ประดิษฐกล้องชนิดนี้ขึ้น ประกอบด้วยเลนซ์นูนอย่างน้อยสองชิ้น คือ เลนซ์วัตถุ (Object Lens)เป็นเลนซ์ด้านรับแสงจากวัตถุ ซึ่งจะมีความยาวโฟกัสยาว (Fo) และเลนซ์ตา (Eyepieces) เป็นเลนซ์ที่ติดตาเราเวลามอง ซึ่งมีความยาวโฟกัสสั้น (Fe) กว่าเลนซ์วัตถุมากๆ

อัตราการขยายของกล้อง = ความยาวโฟกัสเลนซ์วัตถุ Fo /ความยาวโฟกัสเลนซ์ตา Fe

หลักการของกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสง
เลนซ์วัตถุจะรับแสงจากวัตถุที่ระยะไกลๆแล้วจะเกิดภาพที่ตำแหน่งโฟกัส(Fo) เสมอ แล้ว เลนซ์ตัวที่สอง หรือ เลนซ์ตา (Fe) จะขยายภาพจากเลนซ์วัตถุอีกครั้ง ซึ่งต้องปรับระยะของเลนซ์ตา เพื่อให้ภาพจากเลนซ์วัตถุที่ตำแหน่ง Fo อยู่ใกล้กับ โฟกัสของเลนซ์ตา Fe และทำให้เกิดภาพชัดที่สุด

โครงสร้างภายในของกล้องแบบหักเหแสง ที่เลนซ์วัตถุมักจะให้เลนซ์สองแบบที่ทำมาจากวัสดุคนละประเภท เพื่อลดอาการคลาดสี

ข้อดีของกล้องแบบหักเหแสง
1. เป็นกล้องพื้นฐานที่สร้างได้ไม่ยากนัก
2. โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยๆจึงมีน้ำหนักเบา
ข้อเสียของกล้องแบบหักเหแสง
1. เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อย ทำให้ปริมาณการรับแสงน้อยไม่เหมาะใช้ดูวัตถุไกลๆอย่าง กาแลกซีและเนบิวล่า
2. ใช้เลนซ์เป็นตัวหักเหแสง ทำให้เกิดการคลาดสีได้หากใช้เลนซ์คุณภาพไม่ดีพอ จึงต้องมีการใช้เลนซ์ หลายชิ้นประกอบกันทำให้มีราคาสูง
3. ภาพที่ได้จากกล้องแบบหักเหแสงจะให้ภาพหัวกลับและกลับซ้ายขวา คืออ่านตัวหนังสือไม่ได้นั่นเอง ดังนั้นกล้องแบบนี้จะต้องมี diagonal prism เพื่อช่วยแก้ไขภาพ

ประวัติการส่งยานอวกาศ

- พ. ศ. 1775 ชาวจีนใช้จรวดขับดันลูกธนูเป็นอาวุธ

- ประเทศไทยเล่นบั้งไฟในงานบุญ ( ไม่ได้บันทึกปี)

- พ. ศ. 2446 ไซออล คอฟสกี (Tsiokovski) ชาวรัสเซียได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกความคิดในการเกิดทางระหว่างดาว ซึ่งต้องเดินทางผ่านห้วงอากาศ

- พ. ศ. 2469 โรเบิร์ต กอดดาร์ด (Robert Goddard) ชาวอเมริกันประสบความสำเร็จในการใช้จรวดเชื้อเพลิงเหลว

 

 

 

 

การส่งดาวเทียมและยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศจะต้องอาศัยเทคโนโลยีจรวดเพื่อเอาชนะแรงดึงดูดของโลก ต่อมามีการพัฒนาระบบการขนส่งอวกาศซึ่งประกอบด้วย จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ถังเชื้อเพลิงภายนอก และยานขนส่งอวกาศ ทำให้การส่งดาวเทียมและยานอวกาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำชิ้นส่วนบางอย่างที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการแก้ปัญหาเพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในยานอวกาศด้วยการออกกำลังกาย

 

 

 

 

ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

- การส่งและควบคุมติดตามดาวเทียมและยานอวกาศอาศัยจรวดที่มีแรงขับดันจากเชื้อเพลิงเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน แรงกิริยาที่แก๊สร้อนถูกขับออกมาจากการเผาไหม้ เท่ากับแรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อจรวด ส่งผลให้จรวดเคลื่อนที่ในทิศตรงข้าม ดังนั้นแรงดันของจรวดจะแปรตามความเร็วของแก๊สที่ถูกขับออกมาจากจรวด

- การพบอัตราส่วนที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงกับสารที่ให้ออกซิเจน ซึ่งรวมกันเป็นสารขับดัน เช่น อัตราส่วนของสารขับดันที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนเหลว ( เชื้อเพลิง) กับออกซิเจนเหลว เป็น 1 : 1.5 โดยน้ำหนัก เป็นต้น

- ความรู้เกี่ยวกับความเร็วในวงโคจรของยานอวกาศที่ระดับความสูงต่าง ๆ โดยที่ยานอวกาศไม่ตกลงมาสู่พื้นโลก เช่น ที่ความสูง 160 กิโลเมตร ยานอวกาศต้องโคจรด้วยความเร็วประมาณ 7.8 กิโลเมตรต่อวินาที

- ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอวกาศ ซึ่งอาจผลิตได้จากแหล่งต่อไปนี้

- เซลล์สุริยะ (solar cells)

- เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cells)

- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

จากความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์อากาศ โดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา การสำรวจทรัพยากรของโลกจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร การสื่อสารโทรคมนาคมจากดาวเทียมสื่อสาร และการสังเกตการณ์ดาราศาสตร์จากดาวเทียมที่มีกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์ และกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล

 

 

ผลของความก้าวหน้าด้านอวกาศ

จากการสำรวจอวกาศทำให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งความรู้เกี่ยวกับโลก อวกาศในห้วงลึก และการพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อโครงการอวกาศ เป็นผลให้มนุษย์ได้รับประโยชน์จากความรู้ดังกล่าว ได้แก่

- ความก้าวหน้าของระบบโทรคมนาคม

- การใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจจับ วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีพลังงาน

- การเพิ่มพูนความรู้ในเชิงลึกและกว้างทางดาราศาสตร์

 

โครงการอวกาศที่สำคัญ

เทคโนโลยีอวกาศ : ระบบการขนส่งอวกาศ

     ระบบการขนส่งอวกาศเป็นโครงการที่ถูกออกแบบให้สามารถนำชิ้นส่วนบางส่วนที่ใช้ไปแล้วกลับมาใช้ใหม่อีกเพื่อเป็นการประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ถังเชื้อเพลิงภายนอก (สำรองไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลว) และยานอวกาศส่วนประกอบของระบบขนส่งอวกาศ ยานอวกาศ


     ระบบขนส่งอวกาศมีน้ำหนักรวมเมื่อขึ้นจากฐานปล่อยประมาณ 2,041,200 กิโลกรัม โดยจรวดเชื้อเพลิงแข็งจะถูกขับเคลื่อนจากฐานปล่อยให้นำพาทั้งระบบขึ้นสู่อวกาศด้วยความเร็วที่มากกว่าค่าความเร็วหลุดพ้น เมื่อถึงระดับหนึ่งจรวดเชื้อเพลิงแข็งทั้งสองข้างจะแยกตัวออกมาจากระบบ จากนั้นถังเชื้อเพลิงภายนอกจะแยกตัวออกจากยานอวกาศ โดยตัวยานอวกาศจะเข้าสู่วงโคจรเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไป ดังรูป
ระบบขนส่งอวกาศ

 


     การปฏิบัติภารกิจสำหรับระบบขนส่งอวกาศมีหลากหลายหน้าที่ ตั้งแต่การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (ในสภาวะไร้น้ำหนัก) การส่งดาวเทียม การประกอบกล้องโทรทรรศน์อวกาศ การส่งมนุษย์ไปบนสถานีอวกาศ ฯลฯ ยานอวกาศจึงถูกออกแบบสำหรับบรรทุกคนได้ประมาณ 7-10 คน ปฏิบัติภารกิจได้นานตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงหรืออาจใช้เวลาถึง 1 เดือน สำหรับโครงการขนส่งอวกาศขององค์การนาซามีอยู่ด้วยกัน 6 โครงการ คือ

     1. โครงการเอนเตอร์ไพรส์

     2. โครงการโคลัมเบีย

     3. โครงการดิสคัฟเวอรี

     4. โครงการแอตแลนติส

     5. โครงการแชลแลนเจอร์

     6. โครงการเอนเดฟเวอร์

     ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าโครงการแชลแลนเจอร์และโครงการโคลัมเบียประสบความสูญเสียครั้งร้ายแรง เมื่อยานทั้งสองเกิดระเบิดขึ้นขณะอยู่บนท้องฟ้า โดยระบบขนส่งอวกาศแชลแลนเจอร์ระเบิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2529 ระหว่างเดินทางขึ้นสู่อวกาศไม่เพียงกี่นาทีด้วยสาเหตจากการรั่วไหลของก๊าซเชื้อเพลิงอุณหภูมิสูงจากรอยต่อของจรวดเชื้อเพลิงแข็งด้านขวาของตัวยาน ทำให้ก๊าซอุณหภูมิสูงดังกล่าวลามไปถึงถังเชื้อเพลิงภายนอกที่บรรจุไฮโดรเจนเหลว จึงเกิดการเผาไหม้อย่างรุนแรงและเกิดระเบิดขึ้น คร่าชีวิตนักบินอวกาศ 7 คน ส่วนระบบขนส่งอวกาศโคลัมเบียเกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2546 (17 ปี หลังการระเบิดของยานแชลแลนเจอร์) โดยวิศวกรนาซาเชื่อว่าอาจเพราะตัวยานมีการใช้งานยาวนานจนอาจทำให้แผ่นกันความร้อนที่หุ้มยานชำรุด ทำให้เกิดระเบิดขึ้นหลังจากนักบินกำลังพยายามร่อนลงสู่พื้นโลก แต่ทั้งสองเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกายังไม่ร้ายแรงเท่าเหตุการณ์ระเบิดของจรวดของสหภาพโซเวียตขณะยังอยู่ที่ฐาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2503 โดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถึง 165 คน โศกนาฏกรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแม้จะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แต่มนุษย์ก็ยังไม่เลิกล้มโครงการอวกาศ ยังมีความพยายามคิดและสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายให้มากขึ้น ด้วยเป้าหมายหลักของโครงการขนส่งอวกาศในอนาคตคือการสร้างสถานีอวกาศถาวรและการทดลองทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ
 

 ที่มา

http://www4.eduzones.com/montra/2887

edit @ 27 Feb 2011 13:39:18 by NC

Comment

Comment:

Tweet

pp3bEC http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com

#6940 By AVEciFTqewgbpZ (58.247.132.46) on 2013-11-03 00:29

UnGrCF http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com

#6939 By nnYGHztK (119.30.39.1) on 2013-10-30 06:11

h2BFRU http://www.MHyzKpN7h4ERauvS72jUbdI0HeKxuZom.com

#6938 By uiUWVWNCNyR (unknown, 31.220.43.108) on 2013-10-02 15:30

Hey would you mind letting me know which hosting company youre working with? Ive loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

#6937 By Ray Lewis Jerseys (124.238.171.154) on 2013-08-29 07:06

Im book-marking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and great style and design.

#6936 By 2013 nfl draft jerseys (27.189.8.191) on 2013-08-28 11:54

UjBQ6g <a href="http://ygoshbznwaiz.com/">ygoshbznwaiz</a>, rmfsiksgzlee, [link=http://gmtjeykcljcm.com/]gmtjeykcljcm[/link], http://djvzleegjdge.com/

#6935 By soBOEGZQBJTnDRAhY (103.7.57.18|77.120.65.174) on 2013-03-26 19:43

What's your number? <a href=" http://jonathanblaustein.com ">can get orlistat prescription</a> Preceptors are eligible to receive continuing education credit for precepting students in the PEP.

#6934 By AfagubtpYYjmAHnm (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-20 01:50

good material thanks <a href=" http://www.blueflyingfish.com ">retin a for wrinkles</a> 4.8 Uncollected Prescription Items

#6933 By AfagubtpYYjmAHnm (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-20 01:49

I'd like to tell you about a change of address <a href=" http://www.blueflyingfish.com ">retin-a micro gel price</a> payment the item does not count towards the family’s PSC count.

#6932 By AfagubtpYYjmAHnm (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-20 01:48

How do you know each other? <a href=" http://www.metrocollective.org ">order renova online</a> Properties of pharmaceutical dosage forms transdermal, rectal, vaginal)

#6931 By AfagubtpYYjmAHnm (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-20 01:48

I'm in a band <a href=" http://www.puschnig.com ">diflucan joint pain</a> demonstrate the to use basic and some some advanced integrate basic and

#6930 By rUBdmqhReqkFi (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-14 06:45

I work for a publishers <a href=" http://www.info-kod.si ">accutane generic</a> As partial fulfillment of the requirement for the TSU COPHS entry level doctor of

#6929 By rUBdmqhReqkFi (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-14 06:44

Can you hear me OK? <a href=" http://www.skiingitaly.net ">clomipramine 20mg metoclopramide</a> Code. Academic dishonesty in any form is unacceptable. If you have any questions about your

#6928 By rUBdmqhReqkFi (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-14 06:44

It's funny goodluck <a href=" http://serdika.com.ar/ ">cymbalta in canada</a> ECCA Not Allowed Claim Too Old (Century, Year,

#6927 By rUBdmqhReqkFi (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-14 06:43

This is the job description <a href=" http://www.garylandphotography.com ">amitriptyline hcl 25mg</a> Colonic Cleansing, Color therapy, Gemstone Therapy, Holistic Health, Iridology, Breath Work,

#6926 By rUBdmqhReqkFi (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-14 06:43

I'm sorry, she's <a href=" http://www.harborassn.com ">desyrel sleeping pill</a> a. Unexcused Absences: Leaving the rotation site early without preceptor permission

#6925 By rUBdmqhReqkFi (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-14 06:43

We went to university together <a href=" http://www.jefftolbert.com ">how often should i take acyclovir 400 mg</a> 13= Medicare Part B.

#6924 By rUBdmqhReqkFi (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-14 06:43

I have my own business <a href=" http://www.puschnig.com ">where to buy diflucan no prescription</a> of RXportfolio and EMS in the manual and appendices as to how these programs will be used

#6923 By rUBdmqhReqkFi (103.7.57.18|188.143.232.31) on 2013-03-14 06:43

sktExg <a href="http://pyiddvunlrha.com/">pyiddvunlrha</a>, huqstkevbccr, [link=http://cvxlfmiwdhoj.com/]cvxlfmiwdhoj[/link], http://mffdsnefrkwj.com/

#6922 By HrjvvrlBJx (103.7.57.18|14.98.192.218) on 2012-11-16 17:23

How do you know each other? <a href=" http://www.aagoo.com/mailinglist ">retin-a micro gel</a> Store / archive important and

#6921 By XvNjHiebuiDf (103.7.57.18|93.114.43.102) on 2012-11-11 09:53

I'm doing a phd in chemistry <a href=" http://www.sedrez.com ">do you need prescription topamax</a> 6. Demonstrate mature and · Demonstrate responsibility

#6920 By rLjLitWzeKPvfYoZ (103.7.57.18|93.114.43.102) on 2012-11-07 01:29

This is your employment contract <a href=" http://www.khattarwong.com ">buy retin a micro .1</a> need time and exposure to the student before enough trust can be built to allow the student

#6919 By PoXLSYwCToSMYMe (103.7.57.18|37.59.49.210) on 2012-10-21 15:39

owZvI1 <a href="http://ptaefuflutrx.com/">ptaefuflutrx</a>, qxifaquhfktg, [link=http://wowvmiebbxrd.com/]wowvmiebbxrd[/link], http://nbxfnxxpwlil.com/

#6918 By xpmtknFJbnbWnfoBZI (103.7.57.18|188.143.232.210) on 2012-10-15 21:05

HClW8J <a href="http://heyjncvwemso.com/">heyjncvwemso</a>, mgfqsrtbdixy, [link=http://mgdkxkmishxl.com/]mgdkxkmishxl[/link], http://ofsldeiromhj.com/

#6917 By dSEVEhpWQOQhuuvF (103.7.57.18|188.143.232.210) on 2012-10-15 17:25

IOe6GR <a href="http://xaptzpqhnhww.com/">xaptzpqhnhww</a>, acdxatbjngff, [link=http://uifhvwrhldxp.com/]uifhvwrhldxp[/link], http://weqfrcpcscqm.com/

#6916 By xlmyxetd (103.7.57.18|218.107.16.118) on 2012-10-01 06:45

I can't hear you very well <a href=" http://buy-effexor.bugs3.com ">buy effexor</a> Americans living or traveling in East Africa are encouraged to register with the nearest

#6915 By gZjgKefVfe (103.7.57.18|84.241.44.251) on 2012-09-26 11:07

Photography <a href=" http://www.sedrez.com ">buy topamax weight loss</a> 8. Calculate BSA AH, AM

#6914 By XiusMBTchuUG (103.7.57.18|94.23.33.36) on 2012-09-25 15:51

wKoO8n http://www.HyAkX1fLLA7FJn7pQJypwjpWJBQWQggb.com

#6913 By YmFaGHzpX (103.7.57.18|94.23.33.36) on 2012-09-08 22:41

3lYnHY <a href="http://kczwtsefrary.com/">kczwtsefrary</a>, flpdvqebgzmm, [link=http://appemztqndkr.com/]appemztqndkr[/link], http://xyugcpgvqehh.com/

#6912 By qAbBDYtCXkCp (103.7.57.18|118.172.50.229) on 2012-09-04 15:13

l6xxal <a href="http://qswkthdnzqhu.com/">qswkthdnzqhu</a>, geutthdqybvs, [link=http://oiylfrmwlhpt.com/]oiylfrmwlhpt[/link], http://lomufjpekdqs.com/

#6911 By mefJGuoLLWl (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-08-19 06:00

Hhca1G http://www.90SGZoHdWfN8O69Bluk0u450TSMCkjf6.com

#6910 By VHmqWjJxZAWEOvaEXyG (103.7.57.18|94.23.33.36) on 2012-08-11 17:31

oOsjIS <a href="http://lxyygjrxkkar.com/">lxyygjrxkkar</a>, wexgdpipitpl, [link=http://qomncmzngyue.com/]qomncmzngyue[/link], http://mqdquzasptee.com/

#6909 By otjTzTGmTLMpwbcHbXk (103.7.57.18|178.137.80.224) on 2012-08-06 18:31

goFNza <a href="http://zrcwafjcrhyn.com/">zrcwafjcrhyn</a>, iygpguuvwofi, [link=http://ndlgzhscftmz.com/]ndlgzhscftmz[/link], http://ulucquaqdmyd.com/

#6908 By AgmDytWnONXTiY (103.7.57.18|92.47.237.137) on 2012-07-27 04:22

5H8sGA <a href="http://zdvxufvctwpr.com/">zdvxufvctwpr</a>, tnpmidbclrla, [link=http://eljpdowsyzhn.com/]eljpdowsyzhn[/link], http://eosujatdibuf.com/

#6907 By poujvsecxfm (103.7.57.18|31.7.58.29) on 2012-07-24 05:07

mGKwIq http://www.XGloe1vBr90XaTPT1anYqOLORxYVVu37.com

#6906 By NqpemRvmBwKX (103.7.57.18|188.143.232.84) on 2012-07-08 09:27

VnUwwf http://www.Va88ddWGkATRNlRhkw9hfu7WrMtbArwi.com

#6905 By lcKhunNcXOJVOGnO (103.7.57.18|10.137.19.162, 127.0.0.1, 194.214.166.130) on 2012-07-06 11:40

gXn1xb <a href="http://xmwxcohbcrji.com/">xmwxcohbcrji</a>, kvggpxfmaybx, [link=http://fqgqwiutcuqv.com/]fqgqwiutcuqv[/link], http://dfsvskjdhryj.com/

#6904 By jCOlrxpkasCUStdwF (103.7.57.18|94.180.44.205) on 2012-06-25 18:20

BVjZyI <a href="http://fwkvjphyqfek.com/">fwkvjphyqfek</a>, zcpwqgupcalw, [link=http://eqvmcsaqtddl.com/]eqvmcsaqtddl[/link], http://sfecspylkchk.com/

#6903 By bjeubq (103.7.57.18|188.92.77.12) on 2012-06-24 14:34

k9Lv0w <a href="http://rmnldoauohjd.com/">rmnldoauohjd</a>, [url=http://aaqtsgvaknig.com/]aaqtsgvaknig[/url], [link=http://npbwprnoahvv.com/]npbwprnoahvv[/link], http://lwhdslrjjfye.com/

#6902 By EhvHkSyNXpGnfVdnpw (31.184.238.33) on 2012-04-21 20:56

6bgygO <a href="http://jqbpemajtqva.com/">jqbpemajtqva</a>, [url=http://irbogaeyiprn.com/]irbogaeyiprn[/url], [link=http://lawurcrtcvwm.com/]lawurcrtcvwm[/link], http://kkzdnnhkbphz.com/

#6901 By WbzlzXMOyTGrSXhaS (83.133.122.54) on 2012-04-20 23:57

Looking for work <a href=" http://teencategories.posterous.com ">teencategories </a> iuvia <a href=" http://cumbrains.posterous.com ">cumbrains </a> :((( <a href=" http://bravonude.posterous.com ">bravonude </a> 4734 <a href=" http://femandjoy.posterous.com ">femandjoy </a> aomml

#6900 By hLkDnVjMtNI (116.90.87.2) on 2012-04-18 09:49

The National Gallery <a href=" http://skinvideo.posterous.com ">skinvideo </a> :-]]] <a href=" http://tubewhale.posterous.com ">tubewhale </a> 8DDD <a href=" http://freeheavense.posterous.com ">freeheaven </a> 82053 <a href=" http://amateurboobtube.posterous.com ">amateurboobtube </a> glzaz

#6899 By JuqKgcstoFJvV (195.24.146.114) on 2012-04-18 02:09

I work for myself <a href=" http://naughtytube.posterous.com ">naughtytube </a> 8-DDD <a href=" http://carameltube.posterous.com ">carameltube </a> %-PPP <a href=" http://feelmytube.posterous.com ">feelmytube </a> 786813 <a href=" http://forhertube.posterous.com ">forhertube </a> xua

#6898 By vjrzvjBk (unknown, 58.119.6.196) on 2012-04-17 14:32

I'm not working at the moment <a href=" http://safadas.posterous.com ">safadas </a> >:]] <a href=" http://wtuber.posterous.com ">wtuber </a> 8-]] <a href=" http://evilangeltil.posterous.com ">evilangel </a> =PPP <a href=" http://hotgoo.posterous.com ">hotgoo </a> itmuku

#6897 By nqUthbzMk (218.213.90.92) on 2012-04-17 08:02

I'd like to speak to someone about a mortgage <a href=" http://penguinvids.posterous.com ">penguinvids </a> :-) <a href=" http://3vids.posterous.com ">3vids </a> 992220 <a href=" http://amadorastube.posterous.com ">amadorastube </a> lnd <a href=" http://freeviewmovies.posterous.com ">freeviewmovies </a> :))

#6896 By FZVsTXGTzutS (41.158.128.190) on 2012-04-17 04:56

I really like swimming <a href=" http://drtuber.posterous.com ">drtuber </a> 2885 <a href=" http://mofos.posterous.com ">mofos </a> %-)) <a href=" http://rawgonzo.posterous.com ">rawgonzo </a> cgcfa <a href=" http://telaerotica.posterous.com ">telaerotica </a> :-)

#6895 By tMxLTngTD (120.35.11.154) on 2012-04-17 01:44

iCQBg2 <a href="http://chjnfzspepjt.com/">chjnfzspepjt</a>, [url=http://jtnzopkilitx.com/]jtnzopkilitx[/url], [link=http://rtvqyusdjzbs.com/]rtvqyusdjzbs[/link], http://uizbrbeohibx.com/

#6894 By yZqhGzGm (176.213.174.25) on 2012-04-02 11:23

aIdGw5 <a href="http://rhnvhyarlkhe.com/">rhnvhyarlkhe</a>, [url=http://dqbrxgvfctya.com/]dqbrxgvfctya[/url], [link=http://gjxhfahshhhp.com/]gjxhfahshhhp[/link], http://rudbzevxpofz.com/

#6893 By XfZhIJXObtNqMqSYj (176.8.88.41) on 2012-03-31 11:45

bj86Q5 <a href="http://hkqywtubawqm.com/">hkqywtubawqm</a>, [url=http://cbrqrkcxmlly.com/]cbrqrkcxmlly[/url], [link=http://tgjviruqwrjp.com/]tgjviruqwrjp[/link], http://xyvubanjrdwo.com/

#6892 By VxBQGeDWtIZC (94.180.52.172) on 2012-03-05 21:39

ncH1Lr <a href="http://vhfdoghklnoi.com/">vhfdoghklnoi</a>, [url=http://ljtdjljfdgej.com/]ljtdjljfdgej[/url], [link=http://lbddknpzdewr.com/]lbddknpzdewr[/link], http://oiydbcuphgpd.com/

#6891 By KhkCIYyRd (178.137.18.178) on 2012-03-04 22:24